Wykaz badań diagnostycznych będących w kompetencji lekarza rodzinnego

Posted on
wykaz badań refundowanych
O jakie skierowania na bezpłatne badania diagnostyczne możemy prosić lekarza rodzinnego (POZ)? Wiecie, czy zawsze i tak wybieracie prywatne laboratorium?… A nie warto, bo sporo badań możemy wykonać na tzw. kasę chorych, czyli w ramach NFZ.

Bez długiego czekania na terminy…

Wykaz badań diagnostycznych będących w kompetencji lekarza POZ

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

– sód

– potas

– wapń zjonizowany

– żelazo

– żelazo całkowita zdolność wiązania (TIBC)

– stężenie transferryny

– stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

– mocznik

– kreatynina

– glukoza

– test obciążenia glukozą

– białko całkowite

– proteinogram

– albumina

– białko C-reaktywne (CRP)

– kwas moczowy

– cholesterol całkowity

– cholesterol HDL

– cholestetol LDL

– trójglicerydy (TG)

– bilirubina całkowita

– bilirubina bezpośrednia

– fosfataza alkaliczna (ALP)

– aminotransferaza asparaginianowa (AST)

– aminotransferaza alaninowa (ALT)

– gammaglutamylotranspeptydaza ( GGTP)

– amylaza

– kinaza kreatynowa (CK)

– fosfataza kwaśna całkowita ( ACP)

– czynnik reumatoidalny (RF)

– miano antystreptolizyn O (ASO)

– hormon tyreotropowy (TSH)

– Ft3, Ft4

– PSA

– antygen Hbs-AgHBs

Badania hematologiczne:

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

– płytki krwi

– retikulocyty

– odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania układu krzepnięcia:

– wskaźnik protrombinowy (INR)

– czas kaolinowo- kefalinowy (APTT)

– fibrynogen

Badania moczu:

– ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu

– ilościowe oznaczenie białka

– ilościowe oznaczenie glukozy

– ilościowe oznaczenie wapnia

– ilościowe oznaczenie amylazy

Badania kału:

– badanie ogólne

– pasożyty

– krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania mikrobiologiczne:

– posiew moczu z antybiogramem

– posiew wymazu z gardła

– ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella

Badania ultrasonograficzne (USG):

– USG jamy brzusznej

– USG tarczycy i przytarczyc

– USG ślinianek

– USG nerek

– USG moczowodów

– USG pęcherza moczowego

– USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

– USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne (RTG):

– zdjęcie klatki piersiowej w pozycji AP i bocznej

– zdjęcia kostne (kręgosłup)

– zdjęcia kończyn w pozycji bocznej i AP

– zdjęcia miednicy w pozycji bocznej i AP

– zdjęcie czaszki

– zdjęcie zatok

– zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe:

– gastroskopia

– kolonoskopia

Badania elektrokardiograficzne (EKG):

– EKG w spoczynku

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.