Skąd pochodzi egzogenny kwas hialuronowy?

Cofając się do początków stosowania kwasu hialuronowego w medycynie mówimy o jego pochodzeniu allogenicznym. Stosowany w pierwszych operacjach okulistycznych kwas był izolowany z pępowiny płodu.

Kolejnym etapem w medycynie estetycznej było wykorzystanie kwasu hialuronowego pochodzenia ksenogenicznego. Najwięcej występuje go w skórze, dlatego bardzo dobrym źródłem do pozyskiwania hialuronianu były grzebienie kogucie, w których kwasu hialuronowego jest bardzo dużo.

Obecnie stosowanym sposobem pozyskiwania kwasu hialuronowego jest fermentacja cukru przez streptokoki.

Kwas hialuronowy (hialuronian, hialuronian sodowy, HA) jest polisacharydem o liniowej strukturze, utworzonym z fragmentów polisacharydów kwasu D-glukuronowego i N-acetylo-D-glukozaminy o naprzemiennym układzie.

Znany jest już powszechnie podział kwasu hialuronowego ze względu na jego sieciowanie: dzielimy go więc na preparaty usieciowane (o dużej gęstości) oraz te prawie płynne, czyli nieusieciowane.

Nieusieciowany kwas hialuronowy, co oczywiste, nie może być używany jako wypełniacz, wykazuje natomiast właściwości biostymulujące.

Usieciowane kwasy hialuronowe (żele hialuronowe) mogą występować jako monofazowe lub dwufazowe. Preparaty monofazowe składają się wyłącznie z ustabilizowanego kwasu hialuronowego. Preparaty dwufazowe zawierają cząsteczki stabilizowanego żelu kwasu hialuronowego w nieustabilizowanym lub w niewielkim stopniu ustabilizowanym płynie kwasu hialuronowego.

W zależności od technologii produkcji wypełniacze kwasu hialuronowego możemy także podzielić na „jednoutwardzone” i „wieloutwardzone”.

Co z trwałością preparatów kwasu hialuronowego?

Trwałość stabilizowanych preparatów kwasu hialuronowego nie wynika jedynie z ich usieciowania, ale jest funkcją wielu czynników, przez co trudno ocenić wpływ jednego czynnika na wydajność kliniczną produktu.

Pod uwagę należy brać:

  •  stężenie kwasu hialuronowego
  •  stopień uwodnienia
  •  twardość żelu
  •  konsystencję

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here