IMG_0312

Pobieranie krwi do Regeneris
Wirowka do osocza bogatopłytkowego