Nowe wytyczne dla lekarzy med.estetycznej i chirurgii plastycznej

Posted on
Brytyjska Naczelna Rada Lekarska (General Medical Council – GMC) opracowała oficjalne wytyczne, które będą obowiązywały wszystkich lekarzy, zajmujących się medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną na Wyspach.

Już od czerwca nowe wytyczne GMC obowiązują wszystkich lekarzy w Wielkiej Brytanii. Dotyczą zarówno zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej (takich jak np. operacje powiększania piersi), jak i procedur mało inwazyjnych (takich jak toksyna botulinowa, czy wypełniacze).

GŁÓWNE WYTYCZNE GMC:

Odpowiedzialność w reklamowaniu i świadczeniu usług
Jakakolwiek reklama usług z zakresu estetyki lekarskiej musi być jasna oraz oparta na faktach. Niedozwolone jest korzystanie z technik promocyjnych, które zachęcają pacjentów do nieprzemyślanych decyzji takich jak np. „dwa w jednym” itp. Zakazane jest także oferowanie zabiegów jako nagród. Lekarz nie może też godzić się na prezentowanie jego usług w fałszywy sposób przez osoby trzecie.

Obowiązkowy czas na zastanowienie
Lekarz ma obowiązek upewnić się, że pacjent miał zarówno wystarczający czas, jak i wystarczającą ilość informacji na temat planowanego zabiegu. Pacjent musi zostać poinformowany o ryzyku związanym z procedurą przed podjęciem decyzji. Niedozwolone jest wywieranie presji na pacjenta lub pospieszanie go.

Świadoma zgoda na zabieg
Lekarz przeprowadzający zabieg estetyczny jest osobiście odpowiedzialny za omówienie procedury z pacjentem, przekazanie mu niezbędnych informacji, wsparcia w decyzji oraz uzyskania świadomej zgody na procedurę. Odpowiedzialność za uzyskanie zgodny na zabieg nie może być delegowana na inną osobę.

Zapewnienie ciągłości opieki
Jest obowiązkiem lekarza upewnienie się, że pacjent wie z kim ma się kontaktować w razie wystąpienia komplikacji po zabiegu oraz jaka pomoc zostanie mu udzielona. Lekarz ma też obowiązek zapewnić pacjentowi pełną informację na temat użytych preparatów lub implantów.

Wspieranie bezpieczeństwa pacjenta
Lekarz ma obowiązek prowadzenia pełnej i wyczerpującej dokumentacji wizyt, konsultacji i zabiegów. Lekarz ma obowiązek stosowania odpowiednich systemów do identyfikacji i reagowania na wszelkie wątpliwości pacjenta dotyczące bezpieczeństwa zabiegów. Lekarz powinien też brać udział w programach monitorowania jakości i rezultatów procedur, włączając w to systemy rejestracji urządzań i produktów, takich jak np. implanty piersi.

Źródło: GMC

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.